การย้ายและทำงาน

Post your jokes in here and share your funny thoughts.
Post Reply
Zavylon
Taka: 170,60 
Posts: 44
Joined: Mon Nov 09, 2020 9:50 am

การย้ายและทำงาน

Post by Zavylon »

ฉันตัดสินใจที่จะได้เป็นหมาตัวเพราะว่าใครน่าเบื่อมากฉันอยากจะดูแลใครบางคนฉันต้องเป็นโครงการงาน ตอนนี้ฉันกำลังคิดว่ากำลังนอกเวลางาน โยนในบางตัวเลือกได้โปรดPost Reply